2) Alalahanin ang bawat maliit na butil ng iyong puso

2) Alalahanin ang bawat maliit na butil ng iyong puso Nauunawaan ko na ang ilan sa mga payo na ito ay maaaring kakaiba sa iyo. Hindi mo kailangang kunin ito agad sa similar. Ngunit naniniwala ako na ang inilalarawan ko ay mga mahahalagang katotohanan na, sa kasamaang palad, iilang tao ang alayan. Nabubuhay tayo ng …